Cenník založenie a.s.

1577 € / 47508,70 Sk / Kompletné založenie novej a.s.

v cene je zahrnuté: úvodná konzultácia
odporučenie výberu predmetov činnosti
príprava všetkých potrebných dokumentov podľa požiadaviek klienta
vypracovanie stanov
10 ks živnostenský list / voľná živnosť / vrátane kolkového poplatku
notárske poplatky, overenie príslušných listín a podpisov
poplatok na obchodný register (ušetríte až 50% nákladov, návrhy podávame elektronicky )
zabezpečenie zápisu spoločnosti do obchodného registra,
registrácia na daňovom úrade


Dodatočné náklady klienta:

Žiadne!!! Všetky služby sú v cene.
Služby nad rámec 10 ks živnostenský list sú spoplatňované navyše

Dodatočné úkony klienta:

Žiadne!!! Všetky úkony zabezpečíme za Vás na základe plnej moci.


Naše služby zahrňujú komplexný servis v rámci celej SR  • zakladáme spoločnosti v krátkom čase 12 dní
  • zabezpečíme zápis akýchkoľvek zmien obchodných
    spoločností do obchodného registra
  • poskytujeme registračné sídlo pre spoločnosti


  • zabezpečíme správu spoločností počnúc vedením
    účtovníctva
  • poskytujeme právne a daňové poradenstvo
  • realizujeme všetky úkony v súvislosti s vymáhaním pohľadávok

Napíšte nám

Meno:

E-mail:

Text:

Kontakt

SPOLOČNOSTI NA KĽÚČ s.r.o
0948031611
0908208338
info@spolocnostinakluc.sk
Továrenská 43, Stará Ľubovňa

Tieto webové stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).