Cenník doplnkové služby

25 € mesačne / 753,15 Sk / Poskytnutie sídla

v cene je zahrnuté: označenie sídla konkrétnej spoločnosti obchodným menom
prijímanie a úschova písomností
bezplatné avízo o prijatej pošte / emailom, sms, telefonicky /
preposielanie pošty na Vami zvolenú adresu166 € / 5000,91 Sk / Zmeny v obchodnej spoločnosti / vrátane poplatku /
166 € / 5000,91 Sk /Usporiadanie Valného zhromaždenia
49 € / 1476,17 Sk /Vybavenie Živnostenského listu
99 € / 2982,47 Sk /Vybavenie Koncesnej listiny33 € / 994,16 Sk /Založenie účtu v banke
60 € / 1807,56 Sk /Potvrdenie o bezdĺžnosti / daňový úrad, soc. poisťovňa… /
dohodouTvorba web stránky
dohodouPrávne poradenstvo
dohodouVýmáhanie pohľadávok
cenník na vyžiadanieVedenie účtovníctva
cenník na vyžiadanieZaloženie agentúr / ADZ, SZÚ /

Naše služby zahrňujú komplexný servis v rámci celej SR  • zakladáme spoločnosti v krátkom čase 12 dní
  • zabezpečíme zápis akýchkoľvek zmien obchodných
    spoločností do obchodného registra
  • poskytujeme registračné sídlo pre spoločnosti


  • zabezpečíme správu spoločností počnúc vedením
    účtovníctva
  • poskytujeme právne a daňové poradenstvo
  • realizujeme všetky úkony v súvislosti s vymáhaním pohľadávok

Napíšte nám

Meno:

E-mail:

Text:

Kontakt

SPOLOČNOSTI NA KĽÚČ s.r.o
0948031611
0908208338
info@spolocnostinakluc.sk
Továrenská 43, Stará Ľubovňa

Tieto webové stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).