Cenník založenie v.o.s.

360 € / 10845,36 Sk / Kompletné založenie novej v.o.s.

v cene je zahrnuté: úvodná konzultácia
odporučenie výberu predmetov činnosti
príprava všetkých potrebných dokumentov podľa požiadaviek klienta
notárske poplatky, overenie príslušných listín a podpisov
poplatok na obchodný register (ušetríte až 50% nákladov, návrhy podávame elektronicky )
zabezpečenie zápisu spoločnosti do obchodného registra,
registrácia na daňovom úrade k dani z príjmov, resp. DPH


Dodatočné náklady klienta:

Kolky Živnostenský úrad ( 1 x voľná živnosť - 5 € kolok )

Dodatočné úkony klienta:

Žiadne!!! Všetky úkony zabezpečíme za Vás na základe plnej moci.Naše služby zahrňujú komplexný servis v rámci celej SR  • zakladáme spoločnosti v krátkom čase 12 dní
  • zabezpečíme zápis akýchkoľvek zmien obchodných
    spoločností do obchodného registra
  • poskytujeme registračné sídlo pre spoločnosti


  • zabezpečíme správu spoločností počnúc vedením
    účtovníctva
  • poskytujeme právne a daňové poradenstvo
  • realizujeme všetky úkony v súvislosti s vymáhaním pohľadávok

Napíšte nám

Meno:

E-mail:

Text:

Kontakt

SPOLOČNOSTI NA KĽÚČ s.r.o
0948031611
0908208338
info@spolocnostinakluc.sk
Továrenská 43, Stará Ľubovňa

Tieto webové stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).