POŠTOVÁ ADRESA

Adresa: SPOLOČNOSTI NA KĽÚČ s.r.o.
Továrenská 43
064 01 Stará Ľubovňa
Mobil: 0948031611
0908208338
Fax: 052 4326126
E-mail: info@spolocnostinakluc.sk
Web: www.spolocnostinakluc.sk

mapa

KONTAKTUJTE NÁS

Meno:
E-mail:
Odkaz pre nás:
Tieto webové stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).