Personálna agentúra

Personálna agentúra je spoločnosť, ktorej hlavnou náplňou je sprostredkovanie práce (sprostredkovanie zamestnania za úhradu). Pracovná agentúra sa zaoberá najmä vyhľadávaním ľudí pre svojich klientov z radov zamestnávateľov na príslušné pracovné pozície a opačne, vyhľadávaním pracovnej pozície pre jej klientov, potenciálnych zamestnancov, podľa ich špecifických predpokladov a osobných schopností.

Pracovná agentúra vo väčšine prípadov poskytuje okrem svojej hlavnej činnosti aj poradenské služby v oblasti personalistiky, administratívy týkajúcej sa vybavovania potrebných dokladov ale aj pracovného práva.

Založenie personálnej agentúry

Na založenie peronálnej agentúry je potrebné udelenie živnostenského oprávnenia v oblasti sprostredkovania zamestnania za úhradu. Od 01.06.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2010 o službách na vnútornom trhu, v zmysle ktorého sa sprostredkovanie zamestnania za úhradu stalo živnosťou.

Naše služby zahrňujú komplexný servis v rámci celej SR  • zakladáme spoločnosti v krátkom čase 12 dní
  • zabezpečíme zápis akýchkoľvek zmien obchodných
    spoločností do obchodného registra
  • poskytujeme registračné sídlo pre spoločnosti


  • zabezpečíme správu spoločností počnúc vedením
    účtovníctva
  • poskytujeme právne a daňové poradenstvo
  • realizujeme všetky úkony v súvislosti s vymáhaním pohľadávok

Napíšte nám

Meno:

E-mail:

Text:

Kontakt

SPOLOČNOSTI NA KĽÚČ s.r.o
0948031611
0908208338
info@spolocnostinakluc.sk
Továrenská 43, Stará Ľubovňa

Tieto webové stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).