Právne poradenstvo

V rámci poradenského servisu Vám pomožeme pri riešení Vami položených požiadaviek a pomožeme orientovať sa v právnych predpisoch.

V spolupráci s advokátskou kanceláriou zabezpečíme:

 • uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi
 • vsetky druhy zmlúv v rámci obchodného práva- kúpna zmluva, mandátna, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, zmluva o dielo, lízingová zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení a iné
 • vypracovanie návrhov a podaní na súd a správne orgány
 • zastupovanie klientov pred súdom

Naše služby zahrňujú komplexný servis v rámci celej SR • zakladáme spoločnosti v krátkom čase 12 dní
 • zabezpečíme zápis akýchkoľvek zmien obchodných
  spoločností do obchodného registra
 • poskytujeme registračné sídlo pre spoločnosti


 • zabezpečíme správu spoločností počnúc vedením
  účtovníctva
 • poskytujeme právne a daňové poradenstvo
 • realizujeme všetky úkony v súvislosti s vymáhaním pohľadávok

Napíšte nám

Meno:

E-mail:

Text:

Kontakt

SPOLOČNOSTI NA KĽÚČ s.r.o
0948031611
0908208338
info@spolocnostinakluc.sk
Továrenská 43, Stará Ľubovňa

Tieto webové stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).