Ready-made spoločnosti

Táto služba je určená pre tých klientov, ktorí potrebujú začať ihneď podnikať. Do 24 hodín sa stávate majiteľom spoločnosti a môžte za ňu konať. Podľa želania klientov v spoločnosti uskutočníme príslušné zmeny – zmenu obchodného mena, konateľa, sídla, rozšírenie predmetov podnikania... ).

Novým majiteľom spoločnosti, ako aj jej konateľom sa stávate na základe zmluvy o prevode 100 % obchodného podielu a rozhodnutia jediného spoločníka, resp. zápisnice z valného zhromaždenia a môžte za ňu okamžite konať. Následný zápis zmien do obchodného registra má len potvrdzujúci účinok.

Predaj sme schopní zrealizovať na celom území SR.

Charakteristika predávaných spoločností:
 • sú založené výhradne za účelom predaja
 • sú už určitú dobu zapísané v obchodnom registri
 • nikdy nevykonávali žiadnu činnosť
 • garantujeme, že nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky
 • sú registrované pre daň z príjmu resp. dph
 • majú v celom rozsahu splatené základné imanie
 • sú pripravené na okamžitý prevod

Aktuálny zoznam spoločností

IČOObchodná spoločnosťPlatca DPHDeň zápisu do ORStav
45 921 016READY MANAGEMENT s.r.o.Nie28.12.2011Predaná
45 847 088CREOSTAV s.r.o. Nie1.12.2010Predaná
45 858 535INDEX BUSINESS s.r.o. Nie11.11.2010Predaná
45 252 661 STAVOKOR s.r.o.Áno24.3.2010Predaná
45 252 386MAXISTAV s.r.o.Nie24.3.2010Predaná
44 948 409 BARTEX s.r.o.Áno25.11.2009Predaná
44 948 379 BUSINESS SLOVAKIA s.r.o.Áno10.12.2009Predaná
46 722 327STAVBÁR COMPANY s.r.o.Nie21.6.2012Predaná
46 836 993STAVMID s.r.o.Nie18.9.2012Voľná
46 609 661CONSTRUKTOR, s.r.o.Nie30.3.2012Voľná


Naše služby zahrňujú komplexný servis v rámci celej SR • zakladáme spoločnosti v krátkom čase 12 dní
 • zabezpečíme zápis akýchkoľvek zmien obchodných
  spoločností do obchodného registra
 • poskytujeme registračné sídlo pre spoločnosti


 • zabezpečíme správu spoločností počnúc vedením
  účtovníctva
 • poskytujeme právne a daňové poradenstvo
 • realizujeme všetky úkony v súvislosti s vymáhaním pohľadávok

Napíšte nám

Meno:

E-mail:

Text:

Kontakt

SPOLOČNOSTI NA KĽÚČ s.r.o
0948031611
0908208338
info@spolocnostinakluc.sk
Továrenská 43, Stará Ľubovňa

Tieto webové stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).