Registračné sídlo / officehouse /

Výhodou virtuálneho sídla sú minimálne náklady v porovnaní s "klasickým sídlom spoločnosti".

Súčasťou služby je najmä:

 • označenie sídla konkrétnej spoločnosti obchodným menom
 • prijímanie a úschova písomností
 • bezplatné avízo o prijatej pošte / emailom, sms, telefonicky /
 • preposielanie pošty na Vami zvolenú adresu

V  súčasnosti poskytujeme túto službu na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni.

CENA : 25,- € s DPH / mesačne  

Naše služby zahrňujú komplexný servis v rámci celej SR • zakladáme spoločnosti v krátkom čase 12 dní
 • zabezpečíme zápis akýchkoľvek zmien obchodných
  spoločností do obchodného registra
 • poskytujeme registračné sídlo pre spoločnosti


 • zabezpečíme správu spoločností počnúc vedením
  účtovníctva
 • poskytujeme právne a daňové poradenstvo
 • realizujeme všetky úkony v súvislosti s vymáhaním pohľadávok

Napíšte nám

Meno:

E-mail:

Text:

Kontakt

SPOLOČNOSTI NA KĽÚČ s.r.o
0948031611
0908208338
info@spolocnostinakluc.sk
Továrenská 43, Stará Ľubovňa

Tieto webové stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).