Zakladanie spoločností

Zakladanie spoločnosti je proces, ktorý si vyžaduje znalosť príslušných zákonov, predpisov a predovšetkým čas. Využitím našich služieb získate rýchle a lacné založenie spoločnosti podľa Vašich predstáv.

Pripravíme pre Vás všetky potrebné dokumenty a zabezpečíme splnenie všetkých zákonných povinností vrátane zápisu spoločnosti do obchodného registra.

Zakladáme predovšetkým tieto formy spoločností:

Úkony, ktoré pre Vás zabezpečíme:

 • konzultácia predmetov podnikania
 • preverenie možnosti zápisu Vami zvoleného názvu spoločnosti do obchodného registra
 • vybavenie živnostenských listov, prípadne koncesných listín
 • vypracovanie dokumentov potrebných na založenie spoločnosti
 • zabezpečenie notárskych služieb
 • vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • registrácia na daňovom úrade

Naša spoločnosť Vám zabezpečí aj založenie agentúry dočasného zamestnávania a sprostredkovania zamestnania za úhradu.

Novú spoločnosť Vám zebezpečíme vrátane zápisu do obchodného registra do 12 dní. Všetky služby poskytujeme na území celej SR.

Naše služby zahrňujú komplexný servis v rámci celej SR • zakladáme spoločnosti v krátkom čase 12 dní
 • zabezpečíme zápis akýchkoľvek zmien obchodných
  spoločností do obchodného registra
 • poskytujeme registračné sídlo pre spoločnosti


 • zabezpečíme správu spoločností počnúc vedením
  účtovníctva
 • poskytujeme právne a daňové poradenstvo
 • realizujeme všetky úkony v súvislosti s vymáhaním pohľadávok

Napíšte nám

Meno:

E-mail:

Text:

Kontakt

SPOLOČNOSTI NA KĽÚČ s.r.o
0948031611
0908208338
info@spolocnostinakluc.sk
Továrenská 43, Stará Ľubovňa

Tieto webové stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona o advokácii. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).